Sobibór

Sobibór – to wieś położona 4 km od naszego obiektu hotelowego SANVIT.

Z zabytków warto wymienić murowany dwór mieszczący jeszcze niedawno szkołę. W odległości 4 km na zachód wsi, w środku lasu, znajduje się Sobiborska Stacja Kolejowa. Mieści się tam czynna towarowa stacja kolejowa Sobibór (przeładunek drewna). Przy stacji działał w latach 1942–1943 niemieckiobóz zagłady SS-Sonderkommando Sobibo. Zamordowano tam, co najmniej ćwierć miliona Żydów i około tysiąca Polaków. Kilkuset więźniów 14 października 1943 roku zerwało się do powstania przeciwko załodze hitlerowskiej i udało im się zbiec. W efekcie obóz zlikwidowano. Dziś o przeszłości tego miejsca przypomina wielki kopiec, który można obejść wokół. Jest również pomnik, aleja pamięci z wyłożonymi wzdłuż niej kamieniami i szpalerem sosen. W pobliżu stacji kolejowej Sobibór działa muzeum. Odwiedzić je można pomiędzy 1 maja a 14 października w godzinach od 9.00 do 14.00. Również w weekendy.
Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobibór położony jest w otulinie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Cechą charakterystyczną tych terenów są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska. Najcenniejsze fragmenty chronione są w postaci rezerwatów przyrody, takich jak np.rezerwat „Trzy Jeziora” z Jeziorem Płotycze czy rezerwat „Jezioro Brudzieniec”, gdzie znaleźć można liczne ślady obecności bobrów. Natomiast rezerwat „Żółwie Błota”zasługuje na szczególną uwagę ze względu na występowanie tam, objętego ochroną, gatunku żółwia błotnego. Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajdują się szlaki piesze, ścieżki rowerowe, punkty widokowe i obserwacyjne.

Cmentarz prawosławny w Sobiborze

Zabytkowy cmentarz usytuowany jest na północno-wschodnim krańcu wsi, w lesie około 300 metrów od szosy Włodawa – Wola Uhruska. Ma kształt prostokąta o powierzchni około 5500 m2. Teren cmentarza otoczony jest ogrodzeniem z betonowych słupów i drutu kolczastego. Cmentarz został założony w I połowie XIX w. Zdecydowana większość grobów pochodzi z pierwszej połowy XX w. Są to betonowe krzyże z napisami, sporadycznie spotyka się pomniki z piaskowca. Najciekawszy z nich, z różowego piaskowca, należy do zmarłego w 1908 roku Fiedora Iwanowa Prylepy, uczestnika wojny rosyjsko-japońskiej. Cechą charakterystyczną tego miejsca są liczne mogiły ziemne z bardzo wysokimi 4–5 metrowymi drewnianymi krzyżami, z których wiele w chwili obecnej jest przewróconych i zniszczonych.